ŠKOLENIE LAMINÁCIA OBOČIA

Priebeh školenia Laminácia obočia:

Teoretická časť:

 • kompletné informácie o obočí
 • rôzne typy úpravy obočia
 • ako funguje, pre koho je určená, kontraindikácie
 • hygiena a bezpečnosť pri práci

Praktická časť:

 • príprava zákazníčky na procedúru
 • kompletný postup procedúry
 • farbenie obočia
 • tipy a triky
 • poučenie zákazníčky o domácej starostlivosti po procedúre

V cene kompletného školenia na lamináciu obočia je zahrnutý:

 • študijný materiál
 • pracovný materiál potrebný počas školenia
 • zabezpečenie modelky
 • certifikát
 • coffee break a občerstvenie (voda, káva, drobné občerstvenie)

CENA: 190,-

Dĺžka kurzu: cca 3hod. Kurz je vždy individuálny

Výhody individuálneho vzdelávania:

 • máte ma iba pre seba
 • nevyrušujú vás otázky a problémy zvyšnej skupiny
 • vy si vyberáte deň a čas školenia

Dôležité upozornenie!

Samotný kurz Laminácia obočia  bez predchádzajúcej odbornej kvalifikácie Kozmetik / Kozmetička Vás neoprávňuje pracovať ako kozmetička, ani ponúkať službu Laminácia obočia. Neoprávňuje Vás ani k založeniu živnostenského oprávnenia, nakoľko je podľa živnostenského zákona SR potrebná úplná odborná spôsobilosť v odbore absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho kurzu MŠ VVaŠ SR Kozmetik / Kozmetička, ako aj vykonaním skúšky na overenie úplnej odbornej spôsobilosti – tzv. živnostenská skúška.